LAUROCARS
taxis en miniatura

Morris Marina 1800, Leicester

Morris Marina 1800, Leicester
1973

1/43

Vanguards